Vize a strategie

Cíl společnosti

Cílem společnosti je trvalé zvyšování kvality a zlepšování služeb v celém rozsahu podnikání. Cíle jsou každoročně vyhodnoceny a vyhlašovány nové s měřitelnými parametry.

Politika kvality

V rámci našeho podnikání chceme uspokojovat potřeby našich zákazníků, proto produkty a služby dodáváme v dohodnutém termínu a té nejvyšší kvalitě. Je nutné se neustále zlepšovat v procesech, měřit je a vyhodnocovat a zlepšovat tak kritéria kvality, kterými jsou:

  • Zodpovědnost pracovníků
  • Úroveň kvality a ochranu životního prostředí
  • Obrat
  • Náklady
  • Zisk

Environmentální politika

Mezi základní cíle naší firmy patří dlouhodobá prosperita a stabilita. Ochrana životního prostředí souvisí se všemi činnostmi organizace a plně se na ní podílejí všichni zaměstnanci. Při udržování systému se řídíme platnými zákony a jinými požadavky a navíc podnikáme ve shodě s normou ČSN EN ISO 14001:2016.

Snažíme se trvale zlepšovat systém ochrany životního prostředí pomocí:

  • Pravidelných pracovních porad a komunikace mezi zaměstnanci
  • Každoročního vyhlašování cílů a jejich pečlivé kontroly
  • Úsporného zacházení s elektrickou energií, plynem, vodou a tlakovým vzduchem
  • Třídění a likvidace výrobních a technologických odpadů
  • Hodnocení vlivu na životní prostředí u přejímaných výrobků

Mimo to se firma SPEL, a.s. zapojila do projektu Zelená firma. Jedná se o projekt, který se zabývá sběrem elektroodpadu v ČR. Projekt je určen všem firmám, které smýšlejí ekologicky a chtějí efektivně vyřešit problematiku firemního elektroodpadu.