Smart City

Smart City je spojení, které dnes můžete slyšet ze všech koutů. Vývoj nelze zastavit a to se samozřejmě týká i měst, která v tomto ohledu nesmí zůstat pozadu. Současné technologie umožňují řešit problémy města tak, aby se z něho stalo co možná nejpříjemnější místo pro rezidenty i návštěvníky.


Pro více informací se podívejte na https://smart4city.spel.cz

Parkování

Jednou z podstatných složek Smart city je chytré parkování. Systém poskytuje online informace o obsazenosti parkovacích míst a umožňuje tak občanům snadnou orientaci. Nabízíme hned několik řešení, která jsme schopni sestavit na míru každému městu

Pohodlná platba
Spokojený občan
Ekonomický přínos
Životní prostředí
Využitelná data

Kromě klasického placení mincemi je možné platit i bezkontaktní platební kartou a mobilní aplikací. Tato aplikace poté umožňuje zaplatit parkovné odkudkoliv a pro uživatele je zcela zdarma.

Stav obsazenosti jednotlivých parkovacích míst je řidiči sdělován pomocí LED tabulí, webového portálu a také v aplikaci. Systém výrazně snižuje čas hledání volného místa, což vede ke spokojenosti rezidentních občanů i návštěvníků.

Parkovací systém přináší městu vyšší příjem z parkování a to o 80 až 120 %. Monitoruje obsazenost parkovacích míst a platby za parkování. Poskytuje městské policii informace pro efektivnější pohled nad platební morálkou parkujících.

Auto hledající parkovací místo k zaparkování má velký vliv na kvalitu městského ovzduší. Tento parkovací systém významně přispívá ke zlepšení kvality ovzduší ve městech.

Systém poskytuje velké množství statistických informací, které vedení města může využít při analýze a plánování provozu a parkování.

Chytré MHD

Chytré autobusové zastávky dokážou informovat cestující o odjezdech autobusů a jejich případných zpoždění. Mají podobu několika druhů informačních tabulí, které dodáváme individuálně dle potřeb každého města.

Vysoká spolehlivost
Nízká spotřeba
Spokojenost občanů

Informační tabule pro chytré autobusové zastávky jsou samozřejmě zkonstruovány tak, aby vydržely i nepříznivé klimatické podmínky. Navíc jsou dobře čitelné i za přímého slunečního svitu.

Informační tabule jsou napájeny z veřejného osvětlení nebo pomocí solárního panelu. Technologie, které se pro provoz používají spotřebovávají velmi malé množství elektrické energie a některé typy informačních tabulí jsou dokonce energeticky soběstačné.

Kvalitní a spolehlivé informace o městské hromadné dopravě, které usnadní život rezidentů vedou i k jejich dlouhodobé spokojenosti.

Bezpečnost

Jedním ze základních cílů každého města je bezpečnost občanů a nízká kriminalita. Dnes dokážeme poskytovat zařízení, která mohou tomuto cíli napomáhat. City SOS hlásky jsou využívány pro prevenci kriminality a zvýšení bezpečnosti rezidentů a návštěvníků města. Jedná se o telefonní terminál, který umožňuje okamžité spojení s dispečerem.

Zvýšená bezpečnost
První pomoc
Efektivní komunikace

Hlavním benefitem City SOS hlásek je prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti rezidentů, ale i všech návštěvníků města.

Každá City SOS hláska je vybavena hasícími přístroji, lékárničkou a defibrilátorem. Toto vybavení je uvolněno na základě vzdáleného příkazu od operátora.

City SOS hláska je terminál, který umožňuje nejen hlasovou, ale také obrazovou komunikaci. V momentě, kdy je terminál aktivní je operátorovi poskytnut i panoramatický online obrázek okolí a volající osoby.