Průmyslový výzkum a experimentální vývoj

Projekt Průmyslový výzkum a experimentální vývoj ve společnosti SPEL, a.s., mySCADA Technologies s.r.o. a NETWORK GROUP, s.r.o. se zabývá vývojem inovativních řešení produktů společnosti SPEL a.s. Projekt bude řešen ve spolupráci s podnikem mySCADA Technologies s.r.o. a společností NETWORK GROUP, s.r.o.

Projekt je realizován od 2. 12. 2019 do 30. 11. 2022. Výstupem průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje bude 5 softwarů, 2 prototypy a 2 funkční vzorky. Na projekt Průmyslový výzkum a experimentální vývoj ve společnosti SPEL, a.s., mySCADA Technologies s.r.o. a NETWORK GROUP, s.r.o. je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost