Kybernetická bezpečnost

V dnešní „době datové“ je třeba klást velký důraz na kvalitní zabezpečení systému a sítě. Obzvláště důležité to pak je v oblasti automatizace průmyslu. Právě kvůli tomu, že zde bývá velké množství strojů a zařízení připojených do jedné průmyslové sítě, mohou se stát terčem stále častějších útoků hackerů.

Firma SPEL, a.s. se v České republice stala prvním držitelem certifikátu pro normu IEC 62443-2-4. Primárním cílem této normy je zajistit bezpečný provoz průmyslových automatizačních systémů a ochránit tak všechny komponenty systému před nechtěnými zásahy. Naše firma splňuje požadavky, podmínky a kritéria tohoto mezinárodního standardu pro tvorbu projektů, integraci řídicích systémů a IT sítí. Zákazníkům tak dokážeme poskytnout systematický a praktický přístup ke kybernetické bezpečnosti jejich průmyslových systémů. Jelikož se jedná o mezinárodní certifikaci, naše navrhovaná řešení jsou uznávaná téměř na celém světě.

Tým pro kybernetickou bezpečnost společnosti SPEL, a.s. je připraven Vám představit a navrhnout moderní a bezpečné řešení průmyslové automatizace v souladu s normou IEC 62443 2-4.