Fotovoltaická elektrárna

Projekt Instalace fotovoltaické elektrárny ve společnosti SPEL, a.s. se zabývá rozšířením stávající fotovoltaické elektrárny na střeše společnosti. Cílem je výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů, která bude z velké části spotřebovávána provozem firmy a přebytečná energie bude dodávána do distribuční sítě.

Výstupem projektu bude zvýšení instalovaného elektrického výkonu o 242,55 kWp. Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost