Experimentální vývoj

Projekt Experimentální vývoj pro výrobu ve společnosti SPEL, a.s. se zabývá vývojem inovativních řešení produktů společnosti SPEL a.s. Projekt bude řešen ve spolupráci s vývojovým podnikem mySCADA Technologies s.r.o. a výzkumnou institucí, Fakultou dopravní ČVUT.

Projekt je realizován od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2019. Výstupem experimentálního vývoje bude 6 softwarů a 7 prototypů. Projekt Experimentální vývoj pro výrobu ve společnosti SPEL, a.s. je financovaný za podpory EU z OP PIK.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost