Dopravní telematika

Dopravní telematika propojuje dopravní infrastrukturu s informačními systémy a telekomunikačními technologiemi. Základním cílem těchto systémů je zajistit efektivitu dopravy, zvýšit přepravní výkony a zvýšit bezpečnost všech účastníků provozu.

V tomto odvětví je společnost SPEL, a.s. jedničkou na trhu a dokáže zajistit všechny prvky dopravní telematiky na dálnicích i v rámci městské infrastruktury.

SOS hlásky

Jsou datové koncentrátory zajišťující hlasitě reprodukovaný hovor s možností vícejazyčné komunikace skrze grafický displej a tři podsvícená tlačítka v antivandal provedení, která slouží nejen k přivolání pomoci, ale i k pohybu v menu displeje. Současně poskytují přípojná rozhraní pro externí zařízení jako jsou sčítače dopravy, meteorologické stanice, kamerové systémy a jiné.

Kamerové systémy

Kamerové systémy jsou určeny především pro správu a údržbu komunikací, pro sledování intenzity provozu, pro vzdálený online dohled, sledování a vyhodnocování meteorologické situace, stavu povrchu vozovky nebo aktuální sjízdnosti komunikací.

Vážení vozidel za jízdy

Systém vážení vozidel za jízdy je určen pro měření a zaznamenání aktuální váhy projíždějícího vozidla při nízké i vysoké rychlosti. Systém zaznamenává hmotnost na jednotlivých kolech, nápravách a celkovou hmotnost vozidla. Záznamy z vážního systému jsou párovány se snímky z přehledových a detekčních kamer záznamy o přetíženém vozidle jsou automaticky vygenerovány s vážním lístkem a odeslány správnímu orgánu.

Sčítače dopravy

Sčítače dopravy detekují a vyhodnocují počty, rychlost a kategorii projíždějících vozidel v jednotlivých jízdních pruzích. Získaná data je možné stahovat pomocí přímo připojeného počítače nebo pomocí vzdáleného přístupu. Sčítače je možné instalovat samostatně nebo jako součást komplexnějších systémů.

Meteostanice

Meteostanice jsou systémy, které poskytují aktuální informace o povětrnostních podmínkách, ale i o stavu vozovky na sledovaném úseku. Okamžité informace ze systému napomáhají k rychlé identifikaci kritických situací na vozovce. Umožňují také optimalizaci aplikace chemických posypových prostředků a včasné varování účastníků provozu o nebezpečné situaci.

Technologické dispečinky SSÚD

Počítačová technika včetně konfigurace softwaru, zobrazovacích stěn, rozvoden, rozvaděčů, SD kabeláže komunikačních tras a dispečerských telefonů. Tvorba vlastních vizualizací pro telematická zařízení, řízení dopravy a budov.

Úsekové měření rychlosti

Systémy měření rychlosti jsou důležité pro udržení plynulého proudu dopravy, snížení hluku a zvýšení bezpečnosti účastníků provozu. Úsekové měření rychlosti je primárně určeno k unifikaci a stabilizaci dopravního proudu a eliminaci vzniku náhodných kolon. Systém měří průměrnou rychlost vozidel v definovaném úseku komunikace.