Certifikáty

Kybernetická bezpečnost

V dnešní „době datové“ je třeba klást velký důraz na kvalitní zabezpečení systému a sítě. Obzvláště důležité to pak je v oblasti automatizace průmyslu. Právě kvůli tomu, že zde bývá velké množství strojů a zařízení připojených do jedné průmyslové sítě, mohou se stát terčem stále častějších útoků hackerů.

Firma SPEL, a.s. se v České republice stala prvním držitelem certifikátu pro normu IEC 62443-2-4. Primárním cílem této normy je zajistit bezpečný provoz průmyslových automatizačních systémů a ochránit tak všechny komponenty systému před nechtěnými zásahy. Naše firma splňuje požadavky, podmínky a kritéria tohoto mezinárodního standardu pro tvorbu projektů, integraci řídicích systémů a IT sítí. Zákazníkům tak dokážeme poskytnout systematický a praktický přístup ke kybernetické bezpečnosti jejich průmyslových systémů. Jelikož se jedná o mezinárodní certifikaci, naše navrhovaná řešení jsou uznávaná téměř na celém světě.

Tým pro kybernetickou bezpečnost společnosti SPEL, a.s. je připraven Vám představit a navrhnout moderní a bezpečné řešení průmyslové automatizace v souladu s normou IEC 62443 2-4.

Osvědčení podnikatele (NBÚ)

Národní bezpečnostní úřad České republiky vydal v roce 2014 firmě SPEL, a.s.
Osvědčení podnikatele umožňující přístup k utajovaným informacím ve stupni utajení - DŮVĚRNÉ

Certifikát a schválení způsobilosti informačního systému k nakládání s utajovanou informací do a včetně stupně utajení - DŮVĚRNÉ

Certifikát ISO 9001

Ve společnosti SPEL, a.s. je zaveden a udržován systém řízení jakosti. Od roku 1999 je společnost certifikována dle standardů normy ISO 9002:1997. V roce 2003 byla společnost recertifikována dle normy ISO 9001:2000. V současné době podnikáme v součinnosti s normou ISO 9001:2016 s počáteční platností leden 2018.

Vývoj, projekce, realizace a inženýring dodávek systémů pro průmysl a dopravu

Certifikát ISO 14001

Od roku 2007 je ve společnosti SPEL, a.s. zaveden a udržován systém pro ochranu životního prostředí. V dubnu roku 2008 byla společnost certifikována dle standardů normy ISO 14001:2004 a v roce 2011 dle standardů normy ISO 14001:2005. Nyní jsme držitelem normy ISO 14001:2016 s datem počátečního cyklu leden 2017.

Vývoj, projekce, realizace a inženýring dodávek systémů pro průmysl a dopravu
Provozování čerpací stanice pohonných hmot