Výstavba úseku dálnice D47(D1) - stavba 4704, Lipník nad Bečvou - Bělotín

Výstavba nových úseků dálnice D47 (D1) na Moravě je v plném proudu. Jedním z nejvýznamnějších letos dokončených úseků je cca 16km úsek navazující na rychlostní silnici R35. Nový úsek dálnice začíná u sjezdu z R35 na Lipník nad Bečvou a končí až přivaděčem od Bělotína. V celém úseku 4704 nalezneme spoustu zajímavých stavebních objektů.

Ať už podchod dálnice pro migraci zvěře, most přes dálnici, po kterém mimo jízdy vozidel teče potok a samozřejmě spoustu dálničních mostů dlouhých až 300metrů. Ale asi tou nejzajímavější stavbou 4704 je obrovská "dálniční" křižovatka na konci současné R35 u Lipníku nad Bečvou, kde dochází ke křížení nově budované dálnice D47 a současných rychlostních silnic R35 a R47. V celé trase nově budované dálnice pak nalezneme 20 SOS hlásek, na které je napojeno osm přehledových kamer, dva Meteo systémy, dvě ASD(Automatické sčítače dopravy), jedno ZPI (Zařízení pro Provozní Informace) a ovládání pěti závor u sjezdů pro údržbu dálnice. Právě v těchto dnech u nás probíhají dokončovací práce na jednotlivých zařízeních určených pro tuto část dálnice. Všechny SOS hlásky i rozvaděče jsou vybaveny kompletní technologií tak, aby se v místě nemuselo nic dodělávat. Takto předem připravené zařízení je po vlastní montáži a připojení ke komunikační síti plně funkční a okamžitě předává své stavy a data z periférií do předem připravené nástavby na středisko, tj. do databázových systémů na středisku, vizualizace a vybrané údaje jsou připraveny pro přenos do JSDI (jednotného systému dopravních informací).

Fotogalerie