Videodetekce migrace zvěře na dálnici D47, stavba4704

Nejen Proměnné dopravní značky a Integrovaný SOS systém zvyšují bezpečnost provozu na rychlostních a dálničních tazích, ale i takové prvky, jako jsou ekodukty nebo ekomosty. Ty sice neslouží nám lidem a málokdo z nás je zaregistruje, ale pro zachování migračních tras zvěře, které stavba protíná, jsou nezbytné a tím zvyšují bezpečný průjezd danou lokalitou.

Jinak tomu není ani u právě dokončované dálnice D47, stavba 4704. V celé trase stavby nalezneme několik míst umožňující přechod (podchod) jak drobnějším živočichům, tak i srnčí či černé zvěře. Za zmínku stojí ekodukt na 302,1km, nedaleko Hranic na Moravě, kde se počítá i s pohybem rysů či dokonce medvědů. Proto bude tento ekodukt monitorován videodetekčním systémem sledující migraci zvěře, který dodá firma SPEL. V tomto případě se bude skládat ze tří IP kamer s vysokým rozlišením, z nichž dvě budou sledovat pohyb v zalesněné oblasti po stranách dálnice a jedna ekodukt samotný. Tyto kamery nebudou v trase D47 (4704) jediné. Doplňovat je bude IP kamera v 298,4km směrem na Ostravu a v 306,3km směrem na Olomouc. Obě dvě budou monitorovat pohyb na polích v oblasti dálnice směrem k ekoduktu.
Video signál z jednotlivých IP kamer bude v plném rozlišení směrován po optickém vláknu na SSÚD(Silniční Středisko Údržby Dálnic) do videoserveru, kde dojde k jeho vyhodnocení a případnému uložení na disk. Uživatel tak nebude muset procházet veškeré nahrávky z daného úseku, ale jen ty, kde je zachycen pohyb. Tyto nahrávky si bude moci převést do běžných video formátů a dále s nimi pracovat. V oblasti těchto systémů se nejedná o první zkušenost firmy SPEL. Výstavbě videodetekčního systému v tomto úseku předcházel lokální kamerový systém dodávaný naší firmou, který monitoroval migraci a změnu chování zvěře v době výstavby dálnice. Získané údaje se předávali ekologickým hnutím pro další zpracování a vyhodnocení.

Fotogalerie