Úpravy technologických celků Husovického tunelu v Brně

Na konci září roku 2012 společnost SPEL, a.s. jakožto generální dodavatel úspěšně dokončila nezbytné úpravy technologických celků Husovického tunelu v Brně, který je součást silnice I/42, respektive brněnského Velkého městského okruhu (VMO). Nachází se v severní části města, na rozhraní katastrů Husovic a Černých Polí.

Jednotlivé realizované technologické celky:

PS 01 – Větrání tunelu
Tunel Husovický byl v rámci nezbytných úprav vybaven celkem 9 proudovými ventilátory D630/15 kW a 9 proudovými ventilátory D560/7,5 kW.husovice ridici system 
 
PS 10 – Řídicí systém
Řídicí systém Husovického tunelu je řešen na bázi programovatelných logických automatů Allen-Bradley s využitím nadstavbové úrovně HMI (vizualizační servery + klientská pracoviště). Lokální úroveň HMI je realizována operátorským panelem v místnosti velínu.

PS 11 – Průmyslová televize
Systém byl řešen jako plně barevný na IP platformě v rámci zpracování a záznamu obrazu. Pro přenos mezi koncovým kamerovým bodem a velínem bylo pro signál využit analogový video přenos prostřednictvím optické kabeláže.
Celkově bylo instalováno 26 barevných kamer, z toho 18 pro vlastní monitoring kompletní vozovky a chodníků v tunelu, 6 pro monitoring SOS hlásek v tunelu a 2 otočné před oběma portály.
 
PS 12 – El. Požární signalizace
Systém EPS je realizován z ústředny a hlásičů, instalovaných s jednotlivých částech tunelu. Podle určení prostoru jsou použita různá zařízení pro detekci požáru -  v troubách tunelu jsou instalovány dvě větve optického detekčního kabelu Fibrolaser III, napojeného na vyhodnocovací jednotky OTS, v rozvodnách VN, NN a trafostanici je použit nasávací systém, v ostatních prostorách jsou instalovány automatické a tlačítkové hlásiče.

PS 24 – Telefony
Dispečerská telefonní síť je tvořena přenosnými dispečerskými telefonními přístroji DT, umístěnými ve skříních SOS a v rozvodných komorách a k nim příslušným metalickým kabelovým vedením v tunelech. Dále využívá k provozu dispečerskou tel. ústřednu DTÚ s podporou analogových a VoIP telefonů umístěnou na Velínu. Na Velínu a na dispečinku BKOM byly umístěny systémové telefony VoIP, které jsou kompatibilní s telef. ústřednou a slouží pro dispečerské spojení mezi tunelem a dispečinky. Dispečerský telefon umožňuje spojení nezávisle na provozu řídicího systému dohledu technologie tunelů nebo tísňového volání z SOS skříní a bude využíván výhradně pro údržbu a pro servis ve výjimečných situacích v tunelu (i při výpadku technologie).

PS 25 – Tísňové volání
Systém SOS je nezávislý systém tísňového volání určený pro instalaci na komunikaci v ČR, poskytující účastníkům silniční dopravy interní spojení s dopravní policií, zdravotnickou pomocí, nebo servisem. Ve specielní úpravě může podporovat i přivolání požární nebo jiné pomoci.
Systém tísňového volání SOS se principielně skládá z modulů tísňového volání SOS (umístěných v tunelových skříních), z digitální datové ústředny (DDÚ) umístěné ve Velíně a z dispečerského operátorského pracoviště (umístěného na dispečinku BKOM). Tunelové IP moduly SOS jsou vyvinuty na platformě digitální komunikace a umožňují kromě tísňových služeb i přenos telemetrie. SOS systém je kompatibilní na standardizovaných rozhraních s běžnými telekomunikačními systémy pracujícími na otevřené platformě TCP/IP. Systém tak umožňuje napojení na integrovaný záchranný systém (linka 112) nebo případné přesměrování hovoru do VTS. Systém je založen na modulárním principu, jeho sestavu je možné pružně přizpůsobit dle potřeb zákazníka, obdobně je možno systém postupně rozšiřovat o další doplňky a služby optimálně daným potřebám v předmětném úseku komunikace. Komunikační báze je vytvořena na optickém kabelu vyhrazeném pro tento systém. V digitálním spektru je kromě hlasového kanálu použit datový přenos pro ostatní technologii.