Rekonstrukce SOS systému v trase dálnice D8, stavby 0801 a 0802

V poslední dekádě roku 2008 zrekonstruovala naše firma SPEL, a.s. dálniční bezpečnostní SOS systém v úseku dálnice D8, stavby 0801 a 0802, v kilometru od 1.0 do 17,5km (SSÚD- Nová Ves) a s ním i připojení zařízení v trase. Stávajících 9 párů SOS hlásek – typu SDH, komunikujících po metalickém vedení, bylo nahrazeno novým modelem TCSIP_02 využívající optický kabel. Díky výměně došlo nejen ke zkvalitnění tísňových hovorů, ale především tím byla zvýšena propustnost komunikační trasy. Nové hlásky TCSIP_02 umožnily komplexní řešení připojení ostatních zařízení v trase a to i těch, která vyžadují rychlejší a spolehlivější datový tok, například přehledových kamer.
Veškeré práce proběhly bez výrazného omezení plynulosti provozu a to díky výborné spolupráci pracovníků PČR a SSÚD-Nová Ves. Děkujeme.

 

SOS systém
Základ zde tvoří 9 kusů hlavních SOS hlásek propojených optickým single-mode kabelem topologicky zapojeným do kruhu. Tím je zaručena konektivita prvků v případě poruchy jednoho místa trasy. Připojení vedlejších hlásek k hlavním je realizováno metalickým kabelem s přenosovou rychlostí 100Mbit/s. Výjimku tvoří hlásky v kilometru 8,9 a 9,1, které komunikují po sériové lince - RS422 protokolem PPP (virtuální ethetnetový propoj).
Veškeré hovory z SOS hlásek jsou směrovány skrze VOIP telefonní ústřednu na operátorský panel dálničního oddělení PČR - Nová Ves. Samozřejmostí je i přehledná vizualizace, ve které jsou zobrazeny jednotlivé stavy zařízení v trase.

SOS systém
SOS systém
SOS systém


Informační kamerový systém
V trase je nově umístěno šest přehledových otočných analogových kamer. Obraz ze všech kamer je digitalizován a přiveden do SSÚD, kde je následně zobrazen na dispečinku. Díky tomu má dispečer reálný náhled na stav dálnice, čehož hojně využívá hlavně v zimním období. Paralelně je obraz směrován i do NDIC(Národní Dopraní Informační Centrum) v Ostravě, kde dochází k jeho vyhodnocování v celorepublikovém měřítku. Z důvodu spolehlivosti přenosu, jsou kamerová data v optické trase oddělena technologií VLAN(virtuální síť).

Informační kamerový systém Informační kamerový systém


Meteo systémy, ovládání PDZ a ZPI

Jednotlivé meteo-systémy jsou napojeny do SOS hlásek sériovou linkou RS232, případně RS485. Získaná data jsou směrována do střediska silniční údržby, kde jsou přehledně zobrazena. Mimo sběru meteorologických dat, některé systémy automaticky ovládají PDZ (proměnné dopravní značení) a to jak ve formě teploměru (zobrazení aktuální teploty vozovky a vzduchu), tak i doplňkových informativních značek, které např. varují řidiče před nebezpečím náledí či mlhy. Toto varování může být díky SOS systému až několik kilometrů předem. Mezi jednotlivými sériovými porty SOS hlásek jsou totiž vytvořeny komunikační mosty (bridge), které umožňují obousměrně přenášet získaná data skrze síť ethernet.
Zde na D8, jsou takto připojeny k meteo-systému v 17.0km 4 PDZ(teploměr a vločka v 14,8.km a 19,0.km).
Jediné ZPI (Zařízení pro Provozní Informace) v trase je v kilometru 10,9 směr Praha. Komunikačně je připojeno do vedlejší hlásky na 11.0km odkud jsou data směrována do NDIC (Národní Dopravní Informační Centrum) Ostrava.

Meteo systémy, ovládání PDZ a ZPI Meteo systémy, ovládání PDZ a ZPI


Automatické sčítače dopravy
V trase je umístěno 9 sčítačů dopravy, které jsou připojeny k SOS hlásce sériovou linkou RS232. Data z nich jsou vyčítána v pravidelných časových intervalech (každých 5 minut) přes SOS systém do databáze v SSÚD Nová Ves. Zde jsou archivována a zároveň předávána k dalšímu zpracování prostřednictvím FTP protokolu.
Přepracováno bylo i připojení dvou sčítačů z kilometru 19.0 a 21.0. To je realizováno galvanicky oddělenou sériovou linkou RS485 z jednotlivých hlásek až na SSÚD Nová Ves, kde jsou pomocí jednotky MCU_03 zpracována.

Automatické sčítače dopravy Automatické sčítače dopravy


Dynamické vážení vozidel
Pro stávající systém vah společnosti Cross Zlín v 5.kilometru byl vytvořen VLAN(virtuální síť) propoj přes hláskovou trasu zakončený na SSÚD Nová Ves.

Dynamické vážení vozidel