Řízení chemické stanice

V červnu roku 2014 společnost SPEL, a.s. jakožto generální dodavatel úspěšně dokončila „Modernizaci řídícího systému v CHS I“ v rámci DIAMO, státní podnik pro těžbu a úpravu uranu. V rámci tohoto díla byla realizována kompletní dodávka řídícího systému Allen-Bradley včetně aplikačního a vizualizačního softwaru pro dodanou technologii chemické stanice. Dále došlo k dodávkám rozváděčů a čidel pro měření. Kompletním dodávkám a montáži kabelového vedení,  nábytkového vybavení dohledového centra,  UPS,  serverového rozvaděče.

chem-stanice-01 chem-stanice-02