Prověrka systému managementu jakosti

Proběhla plánovaná prověrka systému managementu jakosti. Zástupce externí certifikační firmy neshledal při kontrolním auditu žádné závady či nedostatky. Bylo konstatováno, že systém managementu jakosti je v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001 a proto byla potvrzena platnost tohoto certifikátu i pro příští období.