Přenos dat mezi SSÚD Ivanovice a novým úsekem dálnice D1, stavby 0134,2 a 0,134,3

V srpnu byla úspěšně dokončena instalace veškerých zařízení pro dálnici D1, stavby 0134,2 a 0,134,3, kterou zajišťovala firma SPEL. V trase od 253,2km do 260,6 bylo nainstalováno celkem 8 SOS hlásek TCSIP02, 6 přehledových kamer, 2 ZPI(Zařízení pro Provozní Informace) s PDZ(Proměnná Dopravní Značka), 2 ASD (Automatické Sčítač Dopravy), 1 PDZ řízená meteo stanicí, 2 meteo systémy typu Vaisala a jeden typu Crossmet.

Z důvodu nenapojení tohoto úseku ke stávající dálnici D1, jsme zprovoznili i dočasný datový propoj mezi SSÚD Ivanovicemi a kroměřížskou D1, který bude v provozu do doby, něž dojde příští rok k dokončení chybějícího úseku. Pro spoj byla využita místní 100Mbit/s páteřní síť mezi Kroměříží a Víceměřicemi, ve které byla vybudována samostatná virtuální ethernetová síť (VLAN) s propustností 5MBit/s. Oba koncové body jsou k páteřní síti připojeny 5GHz mikrovlnnou technologií. Pro bezproblémový přenos dat i v případě výpadku elektřiny jsou jednotlivé přípojné body zálohovány UPS systémem na 24 hodin chodu. Díky tomuto propoji je možno na SSÚD Ivanovice sledovat plynulé video ze šesti přehledových kamer v plném rozlišení včetně jejich ovládání v reálném čase, navázat hovor se SOS hláskami, získávat údaje z meteo systémů a sčítačů dopravy či zadávat nápisy na ZPI a PDZ.
Zdá se tedy, že 23. září 2008 nebude z naší strany nic bránit slavnostnímu otevření těchto dvou úseků dálnice D1.

Fotogalerie