Pokračování výstavby dálnice D11, stavba 1105/2

15. prosince 2008 dojde k otevření dalších dvou kilometrů dálnice D11, stavby 1105/2 směrem k Hradci Králové a dálnice bude následně ukončena na sjezdu/nájezdu v kilometru 86,5. Chybět jí tak už do Hradce Králové bude jen 3,5km. V 46. týdnu roku 2008 jsme proto nainstalovali další pár SOS hlásek v trase dálnice a propojili je s dálničním informačním systémem „DIS“ v SSÚD Pravy.

Tento dvou kilometrový úsek ulehčí život všem obyvatelům vesnice Libišany, skrze kterou musela doposud veškerá doprava z dálnice D11 projet.

Historie dálnice D11:
Výstavba jednotlivých úseků dálnice D11 (Praha-Hradec Králové-česko-polská hranice) byla zahájena v roce 1978. Do roku 1990 se postupně otevřelo 42km a celých 16 let se čekalo na její pokračování. Během těchto let dovybavila naše společnost, SPEL s r.o. , trasu dálnice od 0km do 42km ISDN hláskami typu SDH, meteorologickými stanicemi a sčítači dopravy.
V roce 2006 došlo ke zprovoznění dálnice D11 až k 84km a u obce Sedlice v místě budoucí dálniční křižovatky s R35 na Olomouc byl vybudován provizorní sjez/nájezd na místní komunikaci k Hradci Králové. Na tomto novém úseku jsme se podíleli nejen dodáním SOS hlásek typu TCSIP01, meteorologických stanic a sčítačů dopravy, ale i dodáním technologie pro SSÚD(Středisko Silniční Údržby Dálnice) Pravy.