Otevření úseků 4705 a 4706 dálnice D1(D47), stavby Bělotín-Hladké Životice a Hladké Životice–Bílovec

Dnes, 25.11.2009 dojde k historickému silničnímu propojení Brna s Ostravou, které ovlivní veškerou dopravu v regionu - otevřou se chybějící dálniční stavby 4705 a 4706 propojující již v minulých letech otevřené úseky 4704 – směrem na olomouckou R35 a 4707 směrem na Ostravu. Stavba 4705 začíná napojením na 4704 na současném sjezdu (311km) na Bělotín a bude zprovozněna v polovičním profilu jen ve směru na Ostravu.

I tak, díky šířce jednoho pruhu, budou vozidla jezdit ve dvou jízdních pruzích v každém směru oddělena kužely. Takto se projede celá stavba 4705 až na začátek úseku 4706 (329,6km), kde dojde k rozdělení dopravy do dvou standardních dálničních jízdních směrů. Následně stavba plynule naváže v kilometru 341,5 (MUK Bílovec) na ostravskou 4707.Díky tomuto propojení dojde k výraznému odlehčení ostatních silnic v regionu spojující Ostravu s Olomoucí a Brnem. V rámci výstavby dálničního úseku 4706 naše společnost SPEL a.s. vybavila v minulých týdnech celý úsek telematickými zařízeními, jako jsou SOS hlásky, Proměnné dopravní značení, přehledový kamerový systém, závory pro silniční údržbu, meteo-systémy, Zařízeními pro proměnné informace a veškerým kabelovým propojením.Všechny zmíněné telematické systémy byly po oživení integrovány do jednotné vizualizace DIS (Dálniční Informační Systém) na SSÚD Ostrava, která slouží pro potřeby údržby dálnice D47(D1) a do NDIC.

 

Zdroj: ŘSD

Informace o stavbě 4705, Bělotín–Hladké Životice
Název stavby: Dálnice D47, stavba 4705, Bělotín–Hladké Životice
Místo stavby: Moravskoslezský kraj
Kategorie: D 27,5/120
Délka stavby: 18 096m
Cena: 3 640 150 936 Kč

Informace o stavbě 4706, Hladké Životice–Bílovec
Název stavby: Dálnice D47, stavba 4706, Hladké Životice–Bílovec
Místo stavby: Moravskoslezský kraj
Kategorie: D 27,5/120
Délka stavby: 11 681m
Cena: 2 798 490 469 Kč

 

Fotogalerie