Otevření NDIC (Národní Dopravní Informační a řídící Centrum)

V symbolické světové datum, 11. září, tohoto roku bylo oficiálně uvedeno do provozu Národní Dopravní Inforamační a řídící Centrum (NDIC). Zřizovatelem a provozovatelem tohoto centra je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Instituce je umístěna v areálu SSÚD Ostrava, na ulici Slovenská, těsně vedle v loňském roce otevřeného úseku dálnice D47, stavba 4708. Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnila řada významných hostů, m.j. premier ČR Mirek Topolánek, ministr dopravy Aleš Řebíček, senátor Evžen Tošenovský, generální ředitel ŘSD ČR Alfréd Brunclík a další.


Pro naši společnost bylo ctí se zúčastnit nejen tohoto slavnostního otevření, ale především se aktivně podílet na jeho výstavbě a systémech s ním spojených. Společnost SPEL byla dodavatelem slaboproudých a silnoproudých instalací v rámci výstavby areálu SSÚD Ostrava, včetně části, ve které sídlí úsek databanky a NDIC. Dále jsme řešili některé konkrétní technologické vazby NDIC na jednotlivé aplikace a koncová zařízení na dálničním tělese, včetně výstavby těchto komponentů (více na www.spel.cz).

 

Citace ze zdrojů ŘSD ČR (www.rsd.cz):

“Pracoviště NDIC je v nepřetržitém provozu sedm dní v týdnu 24 hodin denně v rámci Jednotného systému dopravních informací pro ČR v těsné spolupráci s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, zdravotnickými záchrannými službami, správci komunikací, silničními správními úřady, provozovateli dopravních informačních center měst, řídících center tunelů, provozovateli telematických aplikací a dalšími sbírá, zpracovává a ověřuje dopravní informace o nehodách, uzavírkách, požárech vozidel, porouchaných semaforech, sjízdnosti komunikací nebo počasí. NDIC bude také řídit dopravu prostřednictvím telematických aplikací na dálnicích v ČR.

Dopravní informace z NDIC jsou:

- publikovány na Zařízení pro Provozní Informace (proměnné informační tabule) na dálnicích a rychlostních komunikacích
- vysílány společně Českým rozhlasem a službou RDS-TMC pro navigační přístroje
- jsou publikovány na internetových stránkách www.dopravniinfo.cz
- poskytovány na základě smlouvy v datové podobě prostřednictvím distribučního rozhraní dalším zájemcům z řad rozhlasových stanic, televizních stanic, telekomunikačních operátorů, internetových portálů, provozovatelů dopravních informačních služeb a dalších odběratelů
- zobrazovány nebo budou zobrazovat ve svých informačních systémech také dispečeři zdravotnických záchranných služeb a dalších složek krizového řízení pro optimalizaci výjezdových tras při záchranných akcích

Jednotný systém dopravních informací pro ČR ještě není dokončen. Otevření NDIC je významným a důležitým mezníkem na cestě do další etapy realizace projektu, která zahrnuje dokončení implementace systémů tak, aby byl průběžně k dispozici co nejúplnější aktuální obraz skutečného dění na našich komunikacích. Napojují se např. další záchranné služby, silniční správní úřady, výraznou kvalitu informací v kolonách přinese dokončení telematického systému na D1.
V následujících týdnech a měsících se bude objem dostupných dopravních informací v NDIC zvyšovat a poroste i kvalita publikovaných informací. Na NDIC je k dispozici 7 operátorských pracovišť, je zde instalována velkoplošná obrazovka o rozměrech 8 x 1,5 metru nebo videokonference pro on-line komunikaci a sdílení informací a dat s ostatními složkami krizového řízení. Pracuje zde v nepřetržitém provozu 15 pracovníků a jejich počet se bude dále zvyšovat.
Projekt Jednotného systému dopravních informací pro ČR společně realizují Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je na základě usnesení Vlády ČR zároveň pověřeno provozováním Národního dopravního informačního a řídicího centra. Toto pracoviště bylo založeno 1.11.2005 v provizorních prostorách a nyní je oficiálně uvedeno do běžného trvalého provozu.”

Konec citace ze zdrojů ŘSD ČR (www.rsd.cz)

 

Fotogalerie