Otevření dálnice D47(D1), stavba 4704, úsek Lipník nad Bečvou - Bělotín

25.11.2008 se otevřela poslední letos dokončená část dálnice D47, stavba 4704. Úsek je dlouhý 16km a navazuje na rychlostní komunikaci R35 v km 296,3, u sjezdu/nájezdu na Lipník nad Bečvou a končí přivaděčem od Bělotína v kilometru 311,8. Ke spojení s ostravskou částí D47 tak již budou chybět jen úseky 4705(18,1km) a 4706(11,6km).

Stavba 4704 je realizovaná v šestipruhové kategorii D 34,0/120, protože v tomto místě dálnice se spojuje jak tranzit z tahu D1, tak i mezi rychlostními silnicemi R35 a R48. V celém úseku trasy nalezneme spoustu zajímavých stavebních objektů. Ať už podchod dálnice pro migraci zvěře dohlídávaný videodetekcí, most přes dálnici, po kterém mimo jízdy vozidel teče potok a samozřejmě spoustu dálničních mostů dlouhých až 300metrů. Ale asi tou nejzajímavější stavbou 4704 je obrovská "dálniční" křižovatka na konci současné R35 u Lipníku nad Bečvou, kde dochází ke křížení nově budované dálnice D47, současné rychlostní silnice R35 a dvouproudé silnice 47. Neméně zajímavá jsou i následná IT řešení aplikovaná naší firmou v trase dálnice. Hlavní komunikační síť tvoří 1 MX(Univerzální rozvaděč) a 18 SOS hlásek TCSIP02, které jsou napojeny na páteřní optickou síť. Do jednotlivých hlásek je následně zapojeno 8 přehledových a 5videodetekčních kamer, 4 meteo systémy, 2 ASD(automatické sčítače dopravy), 2 ZPI(Zařízení pro provozní informace), ovládání 6 závor pro údržbu dálnice, 3 RM3(diagnostika napájecích bodů), 1 EZS TD(elektronického zabezpečení technologického domku) a 7 PDZ (Proměnné dopravní značení). Pro bezproblémový chod všech systémů jsou jednotlivé typy zařízení, komunikujících skrze síť ethernet , rozděleny VLANy (virtuálními sítěmi využívající jednu 100Mbit/s optickou síť).

 

 

Informační kamerové systémy
Obraz z informačních přehledových analogových otočných kamer je digitalizován a přiveden po síti ethernet do střediska silniční údržby, kde je následně zobrazen na dispečinku. Díky tomu má dispečer reálný pohled na stav dálnice, čehož hojně využívá hlavně v zimním období. Paralelně je obraz směrován i do NDIC(Národní dopraní informační centrum) v Ostravě, kde dochází k jeho vyhodnocování v celorepublikovém měřítku.


Meteo systémy a ovládání PDZ

Jednotlivé meteo-systémy jsou napojeny do SOS hlásek sériovou linkou RS232, případně RS485. Získaná data jsou směrována do střediska silniční údržby, kde jsou přehledně zobrazena. Mimo sběru meteorologických dat některé systémy automaticky ovládají PDZ (proměnné dopravní značení) a to jak ve formě Teploměru (zobrazení aktuální teploty vozovky a vzduchu), tak i doplňkových informativních značek, které např. varují řidiče před nebezpečím náledí či mlhy. Toto varování může být díky SOS systému až několik kilometrů předem. Mezi jednotlivými sériovými porty SOS hlásek jsou totiž vytvořeny komunikační mosty (bridge), které umožňují obousměrně přenášet získaná data skrze síť ethernet. Zde, na 4704, je takto připojeno 6 PDZ (2 teploměry a 4 značky) k jednomu meteo systému.

Videodetekce migrace zvěře
Nejen Proměnné dopravní značky a Integrovaný SOS systém zvyšují bezpečnost provozu na rychlostních a dálničních tazích, ale i takové prvky, jako jsou ekodukty nebo ekomosty. Ty sice neslouží nám lidem a málokdo z nás je zaregistruje, ale pro zachování migračních tras zvěře, které stavba protíná, jsou nezbytné a tím zvyšují bezpečný průjezd danou lokalitou.
Jinak tomu není ani zde u právě dokončené dálnice D47, stavba 4704. V celé trase stavby nalezneme několik míst umožňující přechod (podchod) jak drobnějším živočichům, tak i srnčí či černé zvěře. Za zmínku stojí ekodukt na 302,1km, nedaleko Hranic na Moravě, kde se počítá i s pohybem rysů či dokonce medvědů. Proto je tento ekodukt monitorován videodetekčním systémem sledující migraci zvěře, který dodala firma SPEL. V tomto případě se skládá ze tří IP kamer s vysokým rozlišením a cilivostí, z nichž dvě sledují pohyb v zalesněné oblasti po stranách dálnice a jedna ekodukt samotný. Tyto kamery nejsou v trase D47 (4704) jediné. Doplňuje je IP kamera v 298,4km směrem na Ostravu a v 306,3km směrem na Olomouc. Obě dvě monitorují pohyb na polích v oblasti podjezdů či mostů dálnice.
Video signál z jednotlivých IP kamer je v plném rozlišení 640x480p směrován po optickém vláknu na SSÚD(Silniční Středisko Údržby Dálnic) do videoserveru, kde dochází k jeho vyhodnocení a případnému uložení na disk. Uživatel tak nemusí procházet veškeré nahrávky z daného úseku, ale jen ty, kde je zachycen pohyb. Tyto nahrávky si může převést do běžných video formátů a dále s nimi pracovat.
Jednotlivé kamery byly nastaveny za přítomnosti odborníků na migraci zvěře, kteří vytipovali její nejpravděpodobnější pohyb v okolí.

Fotogalerie