Obhájení certifikátu ISO

Společnost SPEL, a.s., která dříve byla výrobní divizí, samostatně obhájila certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. Tím současně dosáhla překlopení ze "staré" normy ČSN EN ISO 9002:95, zavedené v roce 1999. K dosažení tohoto výsledku jsme důkladně přestavěli organizační strukturu společnosti a přepracovali většinu vnitřních směrnic. Do těch bylo nutno zapracovat změny způsobené osamostatněním dřívější divize i zvýšené nároky dané novou normou. Za tímto úspěchem se skrývá několik měsíců příprav zahrnujících stavební úpravy, organizační přesuny, vznik nových pracovních pozic, školení pracovníků a to vše bez přerušení zaběhlé výroby.