Nová vizualizace systému DIS-SOS úseků R35 (3508-3511) a D47(4704) SSÚRS Kocourovec

V 30.týdnu roku 2008 byla nainstalována a oživena nová vizualizace DIS-SOS pro SSÚRS Kocourovec. Díky své jednoduchosti, přehlednosti a reálnému zobrazení umístění jednotlivých prvků v trase přináší ucelený pohled na stav zařízení s minimálními nároky na obsluhu. Aplikace je typu klient-server, a je tedy možno ji spustit na několika počítačích zároveň s různými typy uživatelských práv - administrátor, dispečer, servis a policie.

Veškeré alarmy a ovládací povely jednotlivých uživatelů jsou v reálném čase zobrazeny na všech klientských stanicí a ukládány na server pro pozdější diagnostiku. Po spuštění vizualizace a přihlášení dojde k zobrazení celého monitorovaného úseku s barevnými body, které symbolizují jednotlivá zařízení. Díky jednoduchému barevnému odlišení stavů (chyba komunikace=šedá, alarm=červená,...) zařízení je na přehledové obrazovce zřetelně vidět v jakém stavu se nacházejí. Kliknutím na zařízení dojde k plynulému přechodu do detailnějšího zobrazení prvku. U nových typů SOS hlásek TCSIP02 má například policista možnost zapnout multijazyčnou obrázkovou komunikaci s volajícím u SOS hlásky, díky které zjistí, zdali volající měl nehodu, potřebuje odtahovou službu či nedošlo-li ke zranění. Po dokončení stavby dálnice D47-4704 bude současná vizualizace doplněna zařízeními z tohoto nového úseku.

Fotogalerie