Monitoring ethernetové sítě systémem Nagios

Bohužel žádná ethernetová síť nemůže být provozována bez monitoringu stavu jednotlivých prvků. A pro sítě, které zaručují např. bezpečnost silničního provozu, to platí o to víc. Díky sledování stavu sítě lze vyřešit případný vzniklý problém v co nejkratší době. Pro základní monitoring námi servisovaných sítí využíváme systém Nagios, který automaticky sleduje jednotlivá zařízení v síti (SOS hlásky, klientské počítače, servery, PLC, UPS,…) a na nich spuštěné služby.

V případě výpadku či poruchy zařízení dojde k automatickému odeslání chybové SMS zprávy a emailu servisním pracovníkům. Ti tak okamžitě vědí, které konkrétní zařízení je v poruše a v jakém segmentu sítě se nalézá. A to jsou právě ony první a nejdůležitější informace, které potřebují pro co nejrychlejší odstranění problému. V současnosti v systému monitorujeme stav cca 460 zařízení a 160 služeb.

 

Námi nakonfigurovaný systém Nagios umožňuje:

- získávat poruchy ze všech PLC v trase
- automatické zálohování či upgrade monitorovaných prvků
- monitoring síťových služeb (ssh, smtp, http, pop3, dns, MySQL, …)
- monitoring systémových zdrojů serveru/stanice (zatížení serveru, disková kapacita, …)
- jednoduchou definici hierarchie sítě což umožní, že v případě výpadku jednoho uzlu (např. switche) se neoznamuje nedostupnost zařízení, která se nacházejí v komunikační cestě za ním, ale pouze problémový prvek
- upozornění na vzniklé problémy zasláním e-mailu, SMS nebo hlasovým modulem, který může problémy hlásit v běžné řeči či dokonce volat na příslušná čísla
- definování kontaktních skupin pro oznamování konkrétních problémů
- definování skupin monitorovaných systémů pro zvýšení přehlednosti
- prostřednictvím webového rozhraní zobrazení celkového stavu sítě, serverů a služeb na nich běžících
- prohlížení reportů o historii stavu monitorovaných systémů a jejich grafické zobrazení

 

Fotogalerie