SPEL CUP „Král střelců 2008“

V pořadí již třetí ročník pořádala naše společnost SPEL společensko-sportovní setkání, jehož hlavní náplní byla soutěž ve střelbě a následně konzumace pečených kolen a plzeňského piva. Klání se konalo, jak je již zvykem, na Armádním střeleckém stadionu Lobzy a posezení v klubu "U Kance". Po příjezdu jsme byli ihned vtaženi do děje historického vojenského filmu Tobrug, neboť na nádvoří střelnice byla právě zaparkována kolona vojenských aut, vracejících se z natáčení z Afriky.

Vlastní soutěž proběhla pod vedením zkušených mezinárodních komisařů. Přestože nasazení bylo obrovské, vše proběhlo v přátelském duchu a za hesla "fair play". Soutěžilo se ve střelbě z kuše, sportovní pistole, brokovnice a samopalu o putovní pohár plk. Jana Kůrky, olympijského vítěze OH Mexiko 1968 v soutěži pro pány a o pohár brigádního generála Karla Blahny ve stejných disciplínách pro dámy. Závěrem proběhl velice atraktivní rozstřel v boji muže proti muži či ženě na padací figuríny.
Gratulujeme výhercům a poraženým přejeme hodně úspěchů v příštím klání.

Všem kolegům a přátelům děkujeme za příjemně strávený den a velice si vážíme, že jste se s námi setkali i za jiných okolností než pracovních.

Fotogalerie