Hasičské muzeum města Ostravy

30.06.2009 společnost SPEL zapůjčila a nainstalovala funkční SOS hlásku do ostravského hasičského muzea. V muzeu se nachází rozsáhlá expozice hasičské techniky rozdělená do několika částí.

První je tvořena modely hasičských aut a techniky, ukázkou namodelovaných situací jako např. požáru, úniku nebezpečných látek nebo dopravní nehody. Součástí jsou také statistiky související s těmito zásahy. Druhou část expozice představuje vývoj hasičství, včetně všech jeho symbolů, jako jsou např. uniformy, přilby, sekyrky, svítilny, prapory a sošky sv. Floriána. Po této části následuje přehled vybavení chemicko-technické služby, který je tvořen dýchacími přístroji, ochrannými obleky, sorbentovými materiály a měřícími přístroji. Další část expozice tvoří ukázka záchrany osob při dopravní nehodě a to včetně ukázky aktuálně používané profesionální techniky. V této sekci je správně umístěna i naše SOS hláska TCSIP02 nastavená tak, aby volala na dispečink linky 112. Návštěvníci mají díky tomu jedinečnou možnost zkusit si zavolat z SOS hlásky o pomoc.

Více o Hasičském muzeu města Ostravy naleznete na: http://muzeum.hzsmsk.cz

Fotogalerie