Firma SPEL, a.s. se stala signatářem Charty kvality ČR

Firma SPEL, a.s. se stala signatářem Charty kvality ČR a přihlásila se tak k jejím závazkům a tím i k dosahování všeobecné angažovanosti, která je podmínkou dalšího pokroku a rozvoje konkurenceschopnosti České republiky.


Charta kvality České republiky navazuje na Evropskou Chartu kvality, kterou Evropská unie deklarovala své přesvědčení, že v globální světové ekonomice je kvalita určujícím faktorem úspěšnosti podnikání. Kvalita je neoddiskutovatelným měřítkem jeho efektivnosti a rozhoduje nejen o konkurenceschopnosti firem, ale i o postavení národních ekonomik ve světě a úrovni života občanů.