Elektrárna Třebovice – Kotel K2

V listopadu roku 2014 společnost SPEL, a.s. jakožto dodavatel úspěšně dokončila práce na „ Kotel K2 v ETB - Rekonstrukce Elektro a MaR “ v rámci elektrárny Třebovice. V rámci tohoto díla byla realizována kompletní dodávka rozvaděčů RM 102 NN (12 ks) pro kotel K2,  dodávka senzorů měření, kompletní dodávka a montáž servopohonů pro regulační a uzavírací armatury, dodávka kompletního realizačního projektu.