Dohoda s Rockwell Automation

Proběhla série jednání s firmou Rockwell Automation během nichž došlo k dohodě, že Spel se stane hlavním dodavatelem montážních prací na nízkonapěťových prvcích v Evropě. Tyto aktivity zaplní zbývající část nově stavěné haly.