Další prověrka systému managementu jakosti

Proběhla další plánovaná prověrka systému managementu jakosti. Opět bez závad či nedostatků.