Automatická kontrolní vážící stanice vozidel s detekcí SPZ

V rámci výstavby dálnice D47, stavby 4707, dodala naše společnost automatickou kontrolní vážící stanici vozidel s detekcí SPZ. Systém je umístěn v obou směrech 343,3. kilometru, asi 500m od současného nájezdu/sjezdu u Bravantic. Získaná data jsou zobrazována online v přehledné aplikaci jak na počítači PČR v SSÚD Ostrava, tak i na mobilním zařízení. PČR má tedy možnost sledovat přetížení jednotlivých vozidel, aniž by je musela stavět.

K případným kontrolám vozidel slouží PČR notebook, kterým může získávat údaje ze systému v terénu a tedy stavět jen ta vozidla u kterých je zjištěno přetížení.

AVS(Automatická Vážící Stanice) je tvořena indukčními smyčkami a vážícími prahy v každém pruhu vozovky s videodetekčním kamerami instalovanými nad odstavným pruhem. Indukční smyčky předávají údaje o rychlosti, typu a směru jízdy vozidla. Vážící prahy změří zatížení jednotlivých náprav a celkovou hmotnost vozidla. Videodetekce následně poskytne fotografii SPZ, SPZ ve formě textu, barevnou přehledovou fotografii a živé video pro každý pruh. Veškerá získaná data z jednotlivých periférií jsou označována časovou značkou a ukládána na server, odkud jsou zobrazována v aplikacích.

Obslužný program neslouží jen pro online přehled vozidel, ale umožňuje také získaná data přehledně zobrazit a pracovat s nimi. Uživatel má tak například možnost zobrazit si statistiku průjezdů vozidel pro dané období a to jak graficky, tak i číselně včetně úspěšnosti vyhodnocení systému. Samozřejmostí je i nadefinování vlastních kritérií pro detekci vozidel.

 

Doufáme, že systém bude velkým přínosem pro české dálnice a že se brzy aplikuje i na ostatní dálniční tahy.

 

Fotogalerie